Husker noen dette gamle fotoformatet? Vi er kjent med det fra Instagram, men flere som bruker det i dag aner ikke at det er en digitalisert versjon av et gammelt, estetisk tiltalende og populært format. Hvem som helst kan skape et vakkert snapshot, så lenge det er 6×6. Det er et eller annet som skjer idét det rektangulære formatet beskjæres til den lille kvadraten, og man legger til en sort eller hvit ramme. Det er mer behagelig for øyet, og man kan lures til å tro at man er en god fotograf. Det er intuitivt bedre, som et gyllent snitt, man kan ikke forklare hvorfor.

Jeg elsker Instagram, men ikke på grunn av mulighetene for å publisere alt jeg gjør. Ofte bruker jeg det bare som et verktøy for å skape en liten bit av livet som jeg lagrer uten å publisere. Disse bitene, hurtigskuddene, som når året er omme summerer det som er viktig i livet. Noe får folk ta del i, noe forblir privat. Noe publiseres senere i en bestemt kontekst.

Det slår meg at lite er nyskapende, det blir bare brukt på en ny måte.

Reklamer