Motivasjon må ikke forveksles med vilje, selv om de ofte korrelerer. Motivasjonen er ustabil, men blir ofte sett på som en forutsetning for å nå et mål. Ofte kan målet nås uten motivasjon overhodet. Det er viljen som er forutsetningen. Vilje – handling – måloppnåelse – mestring, og deretter motivasjon. Til å sette nye mål.

Det er min erfaring.

Inspirasjon og motivasjon er også to forskjellige begreper, som riktignok også krysser hverandre til tider. Du kan la deg inspirere av noen, men motivasjonen er noe som kun forankres i deg selv.

Å rydde opp i begrepene man bruker gjør gjerne ting litt lettere å håndtere. For meg er det en forutsetning å vite hva jeg skal lete etter når motivasjonen daler.

Reklamer